Pomoc eksperta

Działalność gospodarcza

Kwota graniczna płatności gotówkowej

Kwota graniczna Limit
Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Wrzesień 2016 r. 65'332,50 zł 15’000 euro
Październik 2016 r. 64'680,00 zł

 

 

To już pewne. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zakłada obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

>>> Kiedy kwota graniczna płatności zostanie obniżona do 15 tys. zł?

 

 

Od 21 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego: jest to obecnie kwota 15'000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Tej właśnie kwoty dotyczy tabela. Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15'000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).

Prawo dewizowe przewiduje dodatkowy obowiązek – krajowe i zagraniczne rozliczenia dewizowe należy dokonywać za pośrednictwem banku, gdy kwota przekazu albo rozliczenia przekracza 15’000 € wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego tę operację (tabela powyżej nie dotyczy tej kwoty, bowiem limit zmienia się codziennie).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807): "Art. 22 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji."

Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z poźn. zm.):
„Art.25 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro.”

Szukasz sprawdzonego programu księgowego dla firm i biur?

Poznaj SKP Super Księga Podatkowa – ponad 20 lat na rynku

PKPiR, fakturowanie, płace i ZUS, delegacje, środki trwałe i inne

Pobierz ZA DARMO i przekonaj się !

 


Komentarze

Autor: Przedsiębiorca (12-08-2016 14:20:10)
Temat: Banksterzy w akcji
Rząd poddał się naciskom banksterskiej kliki .Trzeba się wynieść, z tego chorego kraju, dalej gdzie pieprz rośnie!!!!!
Dodaj swój komentarz
... Drukuj